Hem2020-09-08T14:35:28+02:00
Beställ här

Certifierade återförsäljare för

Vi har hjälpmedel som hjälper dig att hitta rätt smörjmedel till just ditt fordon.

Mer information här

Nyheter

En liten tub som kan rädda många dieselmotorer

Erbjudande till våra kunder: Var rädd om dina motorer! Moderna dieselmotorer ställer höga krav på att bränslet är fritt från vatten och andra föroreningar. Förorenat bränsle kan sätta igen bränslefiltret och orsaka driftstörningar och skador på såväl bränslesystem som motor. Vilket i sin tur [...]

9 nov, 2018|

Miljö och hållbarhet

För oss på Västkusten Drivmedel & Energi är miljö och hållbarhet viktigt och vi värnar om framtiden. Vår ambition är att vara en del av utvecklingen mot ett hållbart samhälle och därmed aktivt försöka minska verksamhetens inverkan på miljön.

Vi kan erbjuda dig som kund produkter där du kan minska dina fossila utsläpp av växthusgaser och därmed göra nytta för miljön. Med Evolution Diesel minskar du dina utsläpp, tack vare att den delvis är tillverkad av tallolja en restprodukt från svensk skogsindustri. HVO Diesel 100 och Bio Diesel 100 är upp till 100% förnybara drivmedel som ger en hög besparing av fossila koldioxidutsläpp.

Vi har ett godkänt hållbarhetsbesked utfärdat av Energimyndigheten, ett bevis på att bränslet vi säljer är hållbart. För att biobränslen ska betraktas som hållbara ska det finnas spårbarhet i hela produktionskedjan från råvaruproduktion till slutanvändning.

En ny lag Reduktionsplikten infördes i Sverige den 1 juli 2018. Den nya lagstiftningen innebär en skyldighet för bränsledistributörer att reducera växthusgasutsläppen i bensin och dieselbränslen genom inblandning av biodrivmedel.

Läs mer om reduktionsplikten

Certifierade återförsäljare

Vi är certifierade återförsäljare av Texacos produkter.

Det innebär att vi har gedigen kunskap om produkter, applikationer och hållbarhet samt att vi uppfyller högt ställda krav på kvalitet, servicegrad och etik. Som kund får du en kompetent lokal leverantör med god kännedom om dina unika behov. Certifieringen är genomförd av Preem som är Texacos representant på den svenska marknaden.

Vi är certifierad återförsäljare till Preem.

Preems certifierade återförsäljare har kunskap om produkter, lagar, hållbarhet och säkerhet samt uppfyller Preems höga krav på sund ekonomi, servicegrad, affärsmannaskap och etik. Kunderna får därför en kompetent leverantör med god lokalkännedom som säljer produkter med hög kvalitet.

Läs mer om våra certifieringar
Till toppen