Erbjudande till våra kunder:

Var rädd om dina motorer!

Moderna dieselmotorer ställer höga krav på att bränslet är fritt från vatten och andra föroreningar. Förorenat bränsle kan sätta igen bränslefiltret och orsaka driftstörningar och skador på såväl bränslesystem som motor. Vilket i sin tur innebär onödiga kostnader för dig.

När vi levererar diesel till dig håller den alltid högsta kvalitet och det är viktigt att du lagrar och hanterar den på rätt sätt för att den ska hålla kvaliteten. Kondens och andra yttre faktorer kan göra att det bildas vatten i din tank/cistern. Se därför till att kontrollera att de inte innehåller vatten, bottenrester eller slam.

Beställ vattenpasta kostnadsfritt från oss!

Med hjälp av en tub vattenpasta kontrollerar du snabbt och enkelt om din tank/cistern innehåller vatten. Ring eller maila oss, så skickar vi en tub och instruktioner om hur den används.